“Ma trận” giao thông tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi

Vic rào đường thi công hm chui khiến ngã tư Nguyn Trãi – Khut Duy Tiến (Hà Ni) và các tuyến xung quanh khiến giao thông  ùn tc nghiêm trng vào nhiu thi đim trong ngày.”

Advertisements